Varken

De 4 pijlers van onze varkensvoeders

Pijler 1: Stabiele kwaliteit

De stabiele kwaliteit van onze varkensvoeders staat altijd voorop.
 

Pijler 2: Eenvoud siert!

Als de basis goed is, hoef je geen tientallen soorten voeder te hebben. De varkens van de klanten krijgen hetzelfde voeder als onze eigen varkens! Daardoor hebben wij slechts 1 gamma varkensvoeders, hetgeen de kostprijs duidelijk ten goede komt. Ook hebben we zo een continue praktijktoets van onze voeders, hetgeen ons zeker sterkt in het aanhouden van deze unieke strategie.
 

Pijler 3: De genetica van de dieren 

Ook de (r)evolutie bij de genetica van de zeugen volgen we op de voet zodat onze voeders aan de steeds hogere eisen van de zeugen blijven voldoen.
 

Pijler 4: Economisch rendabele verbeteringen

We zijn voortdurend op zoek naar verbetering, al moet die ook onze economische toets doorstaan: Een investering van 1 euro extra per ton voeder moet meer dan die ene euro opbrengen, anders komt die niet in onze voeders.